Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok – celé číslo 2/2023

Fulltext – celé číslo 2/2023 (.pdf)

Rok vydania: 2023

Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

ISSN: 1335-9185

URL časopisu: http://disputationes.ku.sk/

 

OBSAH/CONTENTS:

Anna Hudecová
Včasná intervencia ako možnosť predchádzania vzniku syndrómu CAN z pohľadu špeciálnej pedagogiky (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2023.23.2.13-20

Barbora Kováčová
Včasné identifikovanie dyspraxie u dieťaťa s predpokladanými ťažkosťami v pohybovom prejave (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2023.23.2.21-29

Martina Magová, Monika Pudišová
Včasná intenzívna behaviorálna intervencia u detí s poruchou autistického spektra (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2023.23.2.30-34

Jozef Zentko
Aplikácia vybraných aspektov pastierskej kultúry do výtvarnej edukácie (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2023.23.2.35-42

Pavol Rankov
E-learning ako komunikačná situácia s potenciálom a limitmi: názory a skúsenosti vysokoškolákov (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2023.23.2.45-59

Ainuru Zholchieva, Aelita Zholchieva, Özden Özlü
The Young Municipal School Teachers‘ Job Satisfaction in Bishkek (Kyrgyzstan) (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2023.23.2.60-67

Noah Agbo
Assessing Rehabilitation Counselling as a Tool for the Psychological Adjustment of Persons with Disabilities Infected with HIV/AIDS: A Case Study of Vom, Christian Hospital, Plateau State, Nigeria (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2023.23.2.68-79

Michal Marťák
Nitriansky kanonik Andrej Cvinček v krajinskom zastupiteľstve (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2023.23.2.83-94

Ivan Ondrášik, Katarína Ondrášiková
Existenciálne chápanie človeka vo filozofii Sørena Kierkegaarda (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2023.23.2.95-106