Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok – celé číslo 2/2024

Fulltext – celé číslo 2/2024 (.pdf)

Rok vydania: 2024

Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

ISSN: 1335-9185

URL časopisu: http://disputationes.ku.sk/

 

OBSAH/CONTENTS:

Nikola Barčíková
Inovatívny učiteľ v primárnom vzdelávaní z pedeutologického hľadiska (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2024.24.2.13-26

Barbora Kováčová
Ex abrupto: Zlom v živote človeka v akčnom umení (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2024.24.2.27-34

Ivana Tomčíková, Monika Homolová
Poznávanie miestnej krajiny prostredníctvom integrovaného tematického vyučovania (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2024.24.2.35-42

Andrej Botek
Hlavné príčiny zásahov do sakrálnej architektúry v historickom období s dôrazom na územie Slovenska (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2024.24.2.45-64

Ivan Ondrášik, Katarína Ondrášiková
Henri de Lubac: Cirkev a teológia v sebareflexii a v konfrontácii so svetom (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2024.24.2.65-79

Kristína Králiková, Jozef Králik
K problému superetatizácie Európskej únie (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2024.24.2.83-91

Robert Tomšik, Jarmila Zsírosová
Psychometrické vlastnosti Dotazníka agresivity Bussa a Perryho (BPAQ) (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2024.24.2.92-109