ŠÉFREDAKTOR:
doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD. (Katolícka univerzita v Ružomberku)

ZÁSTUPCA ŠÉFREDAKTORA:
doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D. (Karlova univerzita v Prahe)

VÝKONNÍ REDAKTORI:
PaedDr. Ján Gera, PhD.,
Mgr. Lucia Griešová, PhD.,
Mgr. Milan Pudiš, PhD.

MEDZINÁRODNÁ REDAKČNÁ RADA:
doc. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD., m. prof. KU (Katolícka univerzita v Ružomberku)
prof. Gheorghe Balint, PhD. (Univerzita „Vasile Alecsandri“ v Bacau)
doc. PaedDr. Elena Bendíková, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)
prof. Ladislav Čarný, akad. mal. (Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave)
doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU (Katolícka univerzita v Ružomberku)
prof. PaedDr. Ján Danek, CSc. (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave)
doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD. (Katolícka univerzita v Ružomberku)
prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc. (Katolícka univerzita v Ružomberku)
dr. habil. Anetta Müller, PhD. (Debrecínska univerzita v Debrecíne)
prof. Juan Carlos Torre Puente, PhD. (Pápežská univerzita Comillas v Madride)
prof. Gabriella Pusztai, PhD., DSc. (Debrecínska univerzita v Debrecíne)
doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. (Katolícka univerzita v Ružomberku)
doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. (Ostravská univerzita v Ostrave)
doc. ThDr. PaedDr. PhDr. Pavol Tománek, PhD. (VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave)
prof. Ing. Peter Tomčík, PhD. (Katolícka univerzita v Ružomberku)
prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
prof. dr. Irena Žemaitaitytė (Univerzita Mykolasa Romerisa vo Vilniuse)

OBÁLKA:
doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD.

JAZYKOVÁ ÚPRAVA:
PaedDr. Oľga Drobná, PhD. (slovenský jazyk), doc. Andrey Kraev, CSc. (anglický jazyk)