Časopis je zaregistrovaný v medzinárodnej databáze CEEOL
(Central and Eastern European Online Library).

 www.ceeol.com

 

  Časopis je registrovaný v DOI CROSSREF

  www.doi.org