Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok – celé číslo 1/2024

Fulltext – celé číslo 1/2024 (.pdf)

Rok vydania: 2024

Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

ISSN: 1335-9185

URL časopisu: http://disputationes.ku.sk/

 

OBSAH/CONTENTS:

Barbora Kováčová
Sekvencie v životnej trajektórii adolescenta (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2024.24.1.13-26

Martina Magová, Lucia Plavec
Špecifické prístupy a terapie zamerané na podporu detí s poruchou autistického spektra v špeciálnej materskej škole (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2024.24.1.27-35

Mária Hrobková
Tvorba a implementácia etického kódexu učiteľa katolíckej školy na Slovensku (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2024.24.1.39-57

Peter Olexák
Laudatio funebris z príležitosti pohrebu spišského župana a uhorského palatína Stanislava III. Thurza (1576 – 1625) (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2024.24.1.58-67

Jozef Králik, Kristína Králiková
K problému náboženskej znášanlivosti (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2024.24.1.71-79

František Radi, Pavol Tománek
Perspektívy sociálnej práce v oblasti pomoci ľuďom s úzkosťou a depresiou zapríčinenou užívaním alkoholu (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2024.24.1.80-107