Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok
– celé číslo 3/2022

Fulltext – celé číslo 3/2022 (.pdf)

Rok vydania: 2022

Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

ISSN: 1335-9185

URL časopisu: http://disputationes.ku.sk/

 

OBSAH/CONTENTS:

Stanislav Benčič, Barbora Kováčová
Akčnosť človeka v priestore akčného umenia (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2022.22.3.15-25

Miroslav Gejdoš
Učiteľské osobnosti Kežmarského lýcea 18. a 19. storočia (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2022.22.3.26-45

Štefan Šrobár
Niektoré aspekty psychologickej spirituality (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2022.22.3.46-61

Zuzana Fábry Lucká
Podpora sociálnych a komunikačných zručností u jednotlivca s viacnásobným postihnutím prostredníctvom terapeutických konceptov (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2022.22.3.65-77

Paula Maliňáková
Slovné hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2022.22.3.78-88

Marián Ambrozy
Náčrt sociálneho a politického myslenia Jána Francisciho (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2022.22.3.91-102