Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok – celé číslo 1/2022

Fulltext – celé číslo 1/2022 (.pdf)

Rok vydania: 2022

Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

ISSN: 1335-9185

URL časopisu: http://disputationes.ku.sk/

 

OBSAH/CONTENTS:

Michal Marťák
Karol Anton Medvecký v slovenskej politike po roku 1918 (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2022.22.1.15-31

Ivan Ondrášik, Katarína Ondrášiková
Relativistické dôsledky emotivizmu (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2022.22.1.32-39

Štefan Šrobár
Raj – obraz harmónie medzi Stvoriteľom a stvorením (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2022.22.1.40-47

Pavel Martinka
K didaktickým aspektom hudobno-tanečného folklorizmu (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2022.22.1.51-55

Martin Urban
Príspevok k elektronizácii hudobného vzdelávania na Slovensku (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2022.22.1.56-60

Jozef Králik, Kristína Králiková
K odrazu premien súčasnej európskej spoločnosti v živote kresťana (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2022.22.1.63-78

Miroslava Špániková
Liberalizácia medzinárodného obchodu a úloha Svetovej obchodnej organizácie v tomto procese (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2022.22.1.79-87