Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok – celé číslo 3/2023

Fulltext – celé číslo 3/2023 (.pdf)

Rok vydania: 2023

Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

ISSN: 1335-9185

URL časopisu: http://disputationes.ku.sk/

 

OBSAH/CONTENTS:

Barbora Kováčová
Praefatio: Art action ako šanca proti stagnácii v dospelosti a seniorskom veku (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2023.23.3.13-20

Zuzana Gondová
Monitoring krúžkovej činnosti v prostredí materskej školy (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2023.23.3.21-25

Monika Homolová
Koncept STEM vo vzdelávaní žiakov so špeciálnymi potrebami (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2023.23.3.26-35

Paula Maliňáková
Pohľad na historický kontext a legislatívne zázemie inkluzívneho vzdelávania (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2023.23.3.36-45

Hana Juhász Muchová, Dominika Weissová
Symbol, koncept a vizuálna komunikácia vo vzťahu k interaktívnej výchove umením (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2023.23.3.46-57

Patricia Biarincová
Artefakt – od procesu k recepcii (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2023.23.3.61-68

Daniela Valachová
Formy akčného umenia v tvorbe mladých dospelých (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2023.23.3.69-76

Michaela Kruželová
Hudobný zážitok v kontexte osobnostného rozvoja človeka (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2023.23.3.77-85

Filip Bambúch
Využívanie online priestoru v rámci sociálneho poradenstva, supervízie a psychoterapie (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2023.23.3.89-97

Lukáš Švajlenin, Beáta Pošteková
Expresívne a emocionálne výrazy v literárnokritických recenziách prezentované v literárnych periodikách a mienkotvorných časopisoch (so zreteľom na rok 2021) (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2023.23.3.98-109