Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok – celé číslo 4/2023

Fulltext – celé číslo 4/2023 (.pdf)

Rok vydania: 2023

Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

ISSN: 1335-9185

URL časopisu: http://disputationes.ku.sk/

 

OBSAH/CONTENTS:

Michal Bizoň, Slávka Drozdová
Robotizácia, umelá inteligencia a budúcnosť učiteľskej profesie (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2023.23.4.13-28

Miroslava Repiská
Využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2023.23.4.29-37

Katarína Tišťanová
Zásady hodnotenia a ich vplyv na atmosféru vyučovania (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2023.23.4.38-45

Florian Vukadin, Pavol Tománek
Motivation in der Bildungsarbeit mit erwachsenen Migranten (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2023.23.4.46-55

Iurii Shcherbiak
Sociálna činnosť ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi v ukrajinskej spoločnosti: trendy a vyhliadky (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2023.23.4.59-80

Martina Špániková, Michal Čipka
Možnosti rozvoja digitálnych kompetencií u osôb vo výkone trestu odňatia slobody (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2023.23.4.81-92

Miroslav Gejdoš, Gabriela Medveová
Historicko-spoločenské predpoklady vzniku Prvého slovenského gymnázia v Revúcej (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2023.23.4.95-113