Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok – celé číslo 1/2023

Fulltext – celé číslo 1/2023 (.pdf)

Rok vydania: 2023

Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

ISSN: 1335-9185

URL časopisu: http://disputationes.ku.sk/

 

OBSAH/CONTENTS:

Kristína Králiková, Jozef Králik
Kňaz v rovnošate ozbrojených zložiek štátu (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2023.23.1.13-22

Eva Pechočiaková Svitačová
Udržateľné a proprírodné vzdelávanie zamerané na ekogramotnosť – dôležitý predpoklad udržateľného ekonomického a spoločenského rozvoja (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2023.23.1.23-38

René Strouhal
Validita resocializace vězňů, sociální percepce a sociologická akceptace (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2023.23.1.39-49

Ivan Ondrášik, Katarína Ondrášiková
Hans Urs von Balthasar: Najsvätejšia Trojica v srdci teológie (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2023.23.1.53-66

Štefan Šrobár
Dimenzie environmentálnej zodpovednosti (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2023.23.1.67-72

Peter Dufka
Múdrosť v listoch Antona Pustovníka (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2023.23.1.73-84

Mariusz Kuskowski
Wychowanie do spotkania z Bogiem (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2023.23.1.87-100

Barbora Kováčová, Anna Hudecová
Akčné umenie ako stratégia podpory seniora so zdravotným znevýhodnením (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2023.23.1.101-110