Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok – celé číslo 2/2022

Fulltext – celé číslo 2/2022 (.pdf)

Rok vydania: 2022

Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

ISSN: 1335-9185

URL časopisu: http://disputationes.ku.sk/

 

OBSAH/CONTENTS:

Xénia Bergerová
Od civilizácie k umeniu (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2022.22.2.15-22

Andrej Botek, Ivan Pilný
Metodické aspekty v procese edukácie reštaurátora na príklade sôch spojených s architektúrou (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2022.22.2.23-37

Miroslav Gejdoš
Počiatky školstva v Kežmarku (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2022.22.2.38-53

Petra Polievková, Pavel Izrael, Jaroslava Matláková
Mediálna gramotnosť v systéme iných gramotností – mediálna výchova ako nástroj nadobúdania čitateľskej gramotnosti (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2022.22.2.57-70

René Strouhal
Disocializace vězňů a východiska speciálních pedagogů a vězeňských kaplanů (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2022.22.2.71-80

Daniela Valachová
Výtvarná edukácia v inkluzívnom prostredí (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2022.22.2.83-91

Štefan Šrobár
Rovnováha v prírode – rizikový environmentálny faktor (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2022.22.2.95-101