Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok – celé číslo 4/2022

Fulltext – celé číslo 4/2022 (.pdf)

Rok vydania: 2022

Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

ISSN: 1335-9185

URL časopisu: http://disputationes.ku.sk/

 

OBSAH/CONTENTS:

Diana Borbélyová, Alexandra Nagyová, Katalin Hajduné Holló, Krisztián Józsa, Judit Podráczky
Štátne výchovno-vzdelávacie programy predprimárnej edukácie Slovenskej republiky a Maďarska (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2022.22.4.15-25

Barbora Kováčová
Terapia s bábkou s osobou s mentálnym postihnutím (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2022.22.4.26-35

Mária Kožuchová
Dištančné vzdelávanie žiakov mladšieho školského veku počas koronakrízy (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2022.22.4.36-46

Slavka Pogranova
Die Vorstellung der Praktikumslehrpersonen von einem guten Unterricht während des Schulpraktikums angehender Primarlehrerinnen und Primarlehrer in der Fachdidaktik Deutsch als Fremdsprache (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2022.22.4.47-68

Juraj Dvorský
Od Bechera k Wolfovej. Niekoľko poznámok k recepcii literatúry NDR v Encyklopédii spisovateľov sveta (1987) (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2022.22.4.71-80

Peter Olexák
Postoj kanonika Andreja Cvinčeka k procesu s Jozefom Tisom (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2022.22.4.81-95

Stanislav Žlnay
Andrej Cvinček a jeho činnosť v Ústrednej správe cirkevných veľkostatkov Dr. Pavla Jantauscha trnavského apoštolského administrátora (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2022.22.4.96-103

Chynara Asanova, Ainuru Zholchieva
Life Challenges of Youth during COVID-19 in Kyrgyzstan (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2022.22.4.107-113

Lenka Olšavská, Soňa Lovašová
Zmysel života učiteľov, ktorí pracujú v špeciálnych školách so žiakmi so špecifickými potrebami (.pdf)
DOI: https://doi.org/10.54937/dspt.2022.22.4.114-123